10.04.14

Представяне на книгата в София = Book presentation in Sofia

Представяне на книгата "Мазето на Баба Васа - 10 години и нещо"

с кинетична скулптура на Карин Фошар, диджей сет на Димо Петров, петстотин книги, намеса на Лазар Лютаков, видео на Леополд Кеслер, постер на Аксел Щокбургер, среднощтно парти с Trakk и DJ някъде в града.

17 Април 2014

19.00 - 22.30 в 0gms, ул. Любен Каравелов 12


"В Шабла, малък град на пет километра от брега на Черно  море, една 85 годишна жена от десет години поддържа свое изложбено пространство в мазето на старата си къща. Досега в  11-те квадратни метра са представени произведения на повече от 50 международни автори. Тази книга се издава по повод  дейностите на „Мазето на Баба Васа” между 2002-а и 2012-та  година."

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Presentation of the book "Baba Vasa's Cellar - 10 years and something"

with a kinetic sculpture by Karine Fauchard, a DJ set by Dimmo Petrov, five hundred books, an intervention by Lazar Lyutakov, a video by Leopold Kessler, a poster by Axel Stockburger, a late night party with Trakk and Dj somewhere in the city.

17th of April 2014

19.00 - 22.30 at 0gms, 12 Lyuben Karavelov Street

from 22.30 in club New Berlin, 18 Sultan tepe Street

"In Shabla, a small town on the coast of the Black Sea in northern Bulgaria, an eighty-five year old lady runs an art space in the cellar 
of her house. The 11 square meter space has been refurbished in a white cube. Since its opening in 2002, more than 50 international  artists have presented their works there. This publication commemorates the 10-year anniversary of the «Baba Vasa’s Cellar. "


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen